logo orion

infoOnze diensten

 • het innen van openstaande vorderingen
 • incasso op basis no cure – no pay
 • debiteurenbeheer
 • bezoeken van debiteuren
 • stroomlijnen van processen
 • adviseren bij juridische vraagstukken
 • screenen algemene voorwaarden
 • Credit check

Innen & Vorderingen: mijn klant betaald niet

 

Als u een product of een dienst heeft geleverd en uw klant betaalt de factuur niet, dan kunt u het volgende doen:

Allereerst dient u uw klant in gebreke te stellen. Hiermee wijst u uw klant op zijn of haar betalingsverplichtingen die niet zijn nagekomen. Verder biedt u deze persoon de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn de betalingsverplichtingen na te komen. Gebruik onze voorbeeldbrief van een ingebrekestelling om uw klant aan te schrijven.

Betaalt uw klant nog steeds niet na de ingebrekestelling? Dan wordt het tijd voor een volgende stap, namelijk de 14-dagenbrief. Dit wordt ook wel de WIK-brief genoemd en is verplicht wanneer de vordering betrekking heeft op een consument. WIK staat voor Wet Incassokosten. Met deze brief stelt u uw klant nog éénmaal in de gelegenheid om de vordering te voldoen zonder bijkomende incassokosten. Het is van belang dat deze 14-dagenbrief voldoet aan de onderstaande vereisten:

 • Vermelding van een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Vermelding van het exacte bedrag dat na het verstrijken van deze 14 dagen aan incassokosten in rekening wordt gebracht.

Betaalt uw klant ondanks de ingebrekestelling (14-dagenbrief bij consumenten) die u hebt verstuurd nog steeds niet?

Wij helpen u om de vordering alsnog te innen.

orion ontzorgt

Innen & Vorderingen

Orion incasso kan in het gehele proces, van de facturatie tot aan de laatste aanmaning, instappen. Wij kunnen bijvoorbeeld, indien u dat wenst, de facturatie voor u verzorgen en de voortgang bewaken, wij kunnen echter ook instappen als u het traject van herinneringen inslaat of enkel uw laatste brief verzorgen. 

In de laatste brief vermelden wij een finale termijn en wijzen uw debiteur tevens op de gevolgen als de betaling op de aangegeven datum niet op uw rekening bijgeschreven staat. Daar uw relatie met uw klant voor ons leading is, mag u de toon van de te voeren correspondentie bepalen: mild, gemiddeld of fors.

Orion incasso kan uw debiteurenbeheer, voor minimaal 2 uur per week, middels het nabellen van uw klanten bij u op de werkvloer verzorgen of, uit uw naam, vanuit haar kantoor te Leersum.

Neem contact op

  Onderwerp:

  Innen & VorderenNo cure No payJuridisch adviesWIK & Incassotarieven  Postbus 52
  3958 ZG Amerongen

  06-22434968
  0343-461210