logo orion

infoOnze diensten

 • het innen van openstaande vorderingen
 • incasso op basis no cure – no pay
 • debiteurenbeheer
 • bezoeken van debiteuren
 • stroomlijnen van processen
 • adviseren bij juridische vraagstukken
 • screenen algemene voorwaarden
 • Credit check

Incassobureau inschakelen

een incassoprocedure loont

Het lijkt er tegenwoordig op of niet op tijd betalen gemeengoed is geworden. Van uitstel komt afstel en voor u het weet wordt uw factuur niet betaald. Afboeken en verlies nemen is dan een optie. Om wanbetaling tegen te gaan onderneemt niet alleen de overheid actie door middel van wetgeving.  Ook u kunt hier voor zorgen, bij Orion Incasso bent u er namelijk van verzekerd dat wij zorg dragen voor uw (nog) niet betaalde vorderingen.

Hoe wij werken?

U levert uw vordering of een debiteur aan en Orion Incasso schrijft uw debiteur aan voor hoofdsom, rente en kosten. Uw debiteur draait volgens de Wet Incasso Kosten (WIK) van 1 juli 2012 op voor de kosten. U bent tot niets verplicht en u maakt gebruik van de diensten van Orion Incasso zolang u tevreden bent over haar diensten. Is uw debiteur met de noorderzon vertrokken of maakt deze gebruik van een minnelijke of wettelijke schuldsanering dan berekend Orion Incasso u geen dossierkosten.

orion ontzorgt

U bent het overzicht kwijt en uw debiteuren beheren u in plaats van andersom..

Herkent u dit, maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak. Wij zorgen dat u weer overzicht krijgt en het heft weer in eigen handen kunt nemen, want Orion ontzorgt.

Innen & Vorderingen

Orion incasso kan in het gehele proces, van de facturatie tot aan de laatste aanmaning, instappen. Wij kunnen bijvoorbeeld, indien u dat wenst, de facturatie voor u verzorgen en de voortgang bewaken, wij kunnen echter ook instappen als u het traject van herinneringen inslaat of enkel uw laatste brief verzorgen. 

In de laatste brief vermelden wij een finale termijn en wijzen uw debiteur tevens op de gevolgen als de betaling op de aangegeven datum niet op uw rekening bijgeschreven staat. Daar uw relatie met uw klant voor ons leading is, mag u de toon van de te voeren correspondentie bepalen: mild, gemiddeld of fors.

Orion incasso kan uw debiteurenbeheer, voor minimaal 2 uur per week, middels het nabellen van uw klanten bij u op de werkvloer verzorgen of, uit uw naam, vanuit haar kantoor te Leersum.

incasso vervaldatum

Orion-scherpt-aan

De markt veranderd snel en u vraagt zich af of uw algemene voorwaarden nog wel van deze tijd zijn.

Herkent u dit, maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak. Wij zorgen dat uw algemene voorwaarden weer marktconform zijn.

No cure No pay

Indien u er zelf alles aan gedaan heeft om uw factuur betaald te krijgen en uw debiteur blijft weigerachtig deze betaalbaar te stellen dan kunt u er voor kiezen de factuur aan Orion Incasso over te dragen met het verzoek deze voor u te incasseren. Bij ons bent u niet verplicht lid te worden, een contract te tekenen en wij werken niet met bonnen, eenheden of andere tegoeden. Onze minnelijke incasso geschied op basis van no cure – no pay, alleen zo hebben wij er alle baat bij uw zaak goed en correct af te handelen.

Orion Incasso schrijft uw debiteur aan voor hoofdsom, rente en kosten. In veel gevallen is dat, al dan niet gecombineerd met een aantal belronden, afdoende. Wij ondernemen verdere stappen enkel in samenspraak met de klant.

Orion Incasso staat de dialoog voor en wil een zaak graag in alle redelijkheid en billijkheid tot een oplossing brengen., alleen “it takes two to tango”en als het niet anders kan dan kunnen wij uw debiteur dagvaarden

Orion Inasso heeft, in eerste instantie, genoeg aan een kopie van de factuur, de naam van de contactpersoon en de bij u bekende telefoonnummers. De ingebrekestelling gaat op de dag van aanlevering van deze informatie nog de deur uit. Het kan zo zijn dat wij, ter ondersteuning van onze argumenten, u verderop in het incassotraject om meer inhoudelijke informatie kunnen vragen.

Orion Incasso parkeert geen gelden maar rekent 1 maal per week af. Hebben wij in week x uw betaling ontvangen, dan rekenen wij in week x met u af. U heeft een vast contactpersoon en op elk gewenst moment kunnen wij rapport uitbrengen. Orion Incasso belooft hetzelfde als veel collega’s. Zeker wij werken hard, zijn duidelijk, oprecht en integer, dit geldt ongetwijfeld ook voor een aantal collega’s.

Er is echter een groot verschil: indien u niet tevreden bent dan staan wij erop dat u ons daar op afrekent, en vinden het niet meer dan normaal dat wij afscheid van elkaar nemen. Begrijp ONS niet verkeerd, wij zijn op zoek naar langdurige relaties.

orion-checkt

Een grote bestelling van een nieuwe of bestaande klant en u vraagt zich af of uw goederen of diensten wel betaald gaan worden.

Herkent u dit, maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak. Wij zorgen dat er een credit chek gedaan wordt en u met een veilig gevoel zaken kunt doen.

Juridisch advies

Orion incasso is u graag van dienst bij juridische vraagstukken. Het heeft er alle schijn van dat een ieder in uw directe omgeving er tegenwoordig verstand van heeft: juridische zaken. Hoe vaak heeft men u niet verteld: “Als ik jou was dan zou ik…”?

De wederpartij dagvaarden? Spullen terughalen? Niet meer leveren? Zo eenvoudig ligt het echter vaak niet. Onze deskundige medewerkers beoordelen graag uw zaak. Het kan zo zijn dat wij een zaak dan “gewoon”ter incasso kunnen nemen, of dat wij u door moeten verwijzen naar een advocaat en in andere gevallen kan het voorkomen dat wij u moeten adviseren een zaak te laten rusten omdat deze juridisch niet haalbaar is.

Orion New Services staat u graag terzijde als het om geschillen gaat. Stel, uw debiteur weigert de vordering betaalbaar te stellen omdat er vermeende gebreken zijn. Hoe gaat u daar mee om? Bent u, uit commercieel belang, een gewillige speelbal voor de wederpartij of staat uw weerbarstige opstelling een oplossing in de weg.

In het eerste geval gaat u dat waarschijnlijk veel geld kosten en in het tweede geval leidt dit tot een patstelling en kunt u op uw geld blijven wachten om, na een juridische procedure, alsnog genoegen te moeten nemen met dat deel van de vordering die u, volgens de rechter, toekomt. Graag bemiddelen wij, namens u, bij geschillen. Wij beoordelen het dossier en zullen proberen, op basis van feiten en argumenten, in alle redelijkheid en billijkheid tot een, voor beide partijen, aanvaardbare oplossing te komen.

orion-voorkomt

Ik zou graag wat tips willen hebben om beter te kunnen anticiperen op wanbetalers.

Orion incasso heeft een informatieve folder met wat tips. Wilt u in het bezit komen van onze folder, neem dan contact met ons op.

Wet incassokosten

Business to consumer:
Indien uw debiteur, in dit geval een consument, niet op tijd betaalt dan moet u deze 1 herinnering sturen waarin u de debiteur nog eens 30 dagen de tijd geeft om uw factuur te voldoen. Tevens dient u de consument een incasso aan te zeggen, onder vermelding van de incassokosten. Deze incassokosten worden bepaald aan de hand van een staffel die onderaan staat vermeld. Over de incassokosten wordt BTW geheven. Er geldt een minimumtarief van € 40,00.

Business to business:
Indien uw Algemene Voorwaarden daarin voorzien, en uw debiteur is, aantoonbaar, in het bezit van uw Algemene Voorwaarden dan kunt u afwijken van de staffel die hieronder vermeld staat. U hoeft uw debiteur geen herinnering te sturen maar dat bevelen wij u wel aan.
Anders dan bij business to consumer is het mogelijk dat u als BTW-plichtige klant de BTW over de incassokosten dient te voldoen. U ontvangt dan een separate BTW factuur van Orion Incasso. Er geldt een minimumtarief van € 40,00

tabel

Rekenvoorbeeld:
Stel de hoofdsom bedraagt € 12.366,00;
de incassokosten zijn dan € 898,66. Dat is als volgt opgebouwd: € 375.00 + € 250,00 + € 250,00 en € 23,66.

Incassotarieven:
Indien u het dossier, om welke reden dan ook, tijdens het minnelijke traject wilt sluiten dan berekent Orion Incasso u het aantal gewerkte uren of de berekende incassokosten.

Neem contact op

  Onderwerp:

  Innen & VorderenNo cure No payJuridisch adviesWIK & Incassotarieven  Postbus 52
  3958 ZG Amerongen

  06-22434968
  0343-461210